Istorijat saveza

Područni fudbalski savez Banja Luka osnovan je davne 1933. godine. U 2013. godini, proslavio je 80 ponosnih godina postojanja.

78 000 Banja Luka, Vladike Platona 6, Tel/fax: 051/312-530, E-mail: pfsbanjaluka@gmail.com i podrucnibl@gmail.com